Ta sistem je namenjen tako začetnikom kot izkušenim igralcem. Primeren je za vse stave na minimalno kvoto 2.00 (Lahko igrate tudi kombinacijo s skupno kvoto 2.00).

D-alembert sistem za športne stave

Sistem je izumil francoski matemetik d’Alembert. Princip sistema pa je, da povečamo vložek, kadar izgubimo in zmanjšamo vložek, kadar stavo dobimo.

Sistem je razvit v mnogo različnih izpeljank, vse pa temeljijo na enostavnem principu. Ko stavo dobimo, vložek zmanjšamo za 1 enoto, ko pa stavo izgubimo vložek povečamo za 1 enoto. Edina slabost sistema je ta, da potrebujemo precej velik začetni kapital.

Cilj sistema je dobiti določen znesek recimo 10€. To storimo takole:
– na list papirja si zapišite 10 enic v eno vrsto (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1). Vsaka enica predstavlja našo stavo 1€.
– za vsako stavo seštejte števili na skrajno levi in skrajno desni, v našem primeru (1+1= 2€)
– če ste stavo dobili, prečrtajte obe števili levo in desno.
– če stavo izgubite, pripišete znesek stave na desni konec

Primer:
– začnemo z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
– stavimo seštevek (1+1=2€) in dobimo. Enici na levi in desni prečrtamo. Ostane nam 1 1 1 1 1 1 1 1
– zopet stavimo seštevek 2€ in izgubimo. Sedaj 2€ pripišemo na desno stran. Ostane 1 1 1 1 1 1 1 1 2
– stavimo seštevek (1+2=3€) in izgubimo. Znesek 3e pripišemo na desno. Ostane 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
– stavimo seštevek (1+3=4€) in dobimo. Prečrtamo število na levi(1) in desni (3). Ostane 1 1 1 1 1 1 1 2
– stavimo seštevek (1+2=3€) in dobimo. Prečrtamo število na levi(1) in desni(2). Ostane 1 1 1 1 1 1
– Stavimo seštevek (1+1=2€) …

To ponavljamo, dokler ne prečrtamo vseh številk. Ko imamo prečrtane vse številke, smo zaslužili 10€. Če bi želeli zaslužiti recimo 5€, bi začeli naš niz s petimi enicami 1 1 1 1 1 in jih postopoma črtali.

1. Registrirajte se Tukaj
2. Vse kar potrebujete je malo računanja, volje, denarja…
3. Želimo vam veliko zaslužka!